...

Zapisz się na kurs

Wypełnij deklarację uczestnictwa w kursie na prawo jazdyZnajdź nas

Lokalizacja

Chełm, ul. Lwowska 7A

Telefon

515 662 515 / 82 564 39 82

Adres e-mail

biuro@oskpluschelm.pl

Rachunek bankowy - PKO SA

19 1240 2223 1111 0010 6282 3127

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.