...

Treść klauzuli RODO

Informacja o RODO:
Zgadzam się na udostępnienie moich danych firmie OSK PLUS z siedzibą w Chełmie, ulica Lwowska 7A, prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS pod adresem Lwowska 7a, 22-100 Chełm. 
Dane będą przetwarzane na potrzeby realizowania kursu prawa jazdy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych zapewnia prawo do dostępu i zmiany danych oraz do ich usunięcia po zakończonym kursie, o ile inne przepisy nie zobowiązują go do zachowania danych kursanta. Istnieje możliwość wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Informacja o zapisach on-line:
Deklaracja udziału w kursie poprzez rejestrację internetową dostępna w linku „Zapisy on-line” jest deklaracją wstępną. 
Formalności związane z uczestnictwem w kursie tj. dostarczenie nr PKK, podpisanie umowy z OSK, zapoznanie z regulaminem szkolenia wymaga osobistej wizyty w biurze  ośrodka zlokalizowanym przy ul. Lwowskiej 7A, 22-100 Chełm. 
Po wysłaniu formularza pracownik ośrodka będzie kontaktował się drogą telefoniczną celem wyjaśnień szczegółowych dotyczących procesu zapisu na kurs.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.