Treść klauzuli RODO

Informacja o RODO:
Zgadzam się na udostępnienie moich danych firmie OSK PLUS z siedzibą w Chełmie, ulica Lwowska 7A, prowadzącej Ośrodek Szkolenia Kierowców PLUS pod adresem Lwowska 7a, 22-100 Chełm. 
Dane będą przetwarzane na potrzeby realizowania kursu prawa jazdy lub odpowiedzi na zadane pytanie. Administrator danych zapewnia prawo do dostępu i zmiany danych oraz do ich usunięcia po zakończonym kursie, o ile inne przepisy nie zobowiązują go do zachowania danych kursanta. Istnieje możliwość wniesienia skargi do PUODO w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.

Informacja o zapisach on-line:
Deklaracja udziału w kursie poprzez rejestrację internetową dostępna w linku „Zapisy on-line” jest deklaracją wstępną. 
Formalności związane z uczestnictwem w kursie tj. dostarczenie nr PKK, podpisanie umowy z OSK, zapoznanie z regulaminem szkolenia wymaga osobistej wizyty w biurze  ośrodka zlokalizowanym przy ul. Lwowskiej 7A, 22-100 Chełm. 
Po wysłaniu formularza pracownik ośrodka będzie kontaktował się drogą telefoniczną celem wyjaśnień szczegółowych dotyczących procesu zapisu na kurs.