...

Kursy

Pełna oferta kursów OSK PLUS

IMG_20230730_161146

Kategoria AM

uprawnia do prowadzenia:

 • motorowerem, lekkim zaopatrzonym w silnik spalinowy
  o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub
  z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW;
 • czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza
  350 kg

Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: Romet PONY

IMG_20230730_161023

Kategoria A1

uprawnia do prowadzenia:

 • motocykla o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: KTM 125 DUKE (posiada ABS)

IMG_20230730_160647

Kategoria A2

uprawnia do prowadzenia:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW
  i stosunku mocy do masy własnej 0,2 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy
  nieprzekraczającej 15kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: Suzuki Gladius 650 25kW (posiada ABS)

UWAGA! Osoby niskiego wzrostu mają możliwość jazdy na motocyklu
(tj. Suzuki) fabrycznie obniżonego o 5 cm z opcją podstawienia na egzamin
w WORD
IMG_20230730_160508

Kategoria A

uprawnia do prowadzenia:

 • motocykla o pojemności skokowej silnika przekraczającej 250 cm3 dwukołowym lub z bocznym
  wózkiem – wielośladowym;
 • motocykla z przyczepa motocyklowa o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
Osoby, które posiadają kat. A1 lub A2 są zwolnione z egzaminu teoretycznego oraz liczba zajęć praktycznych zostaje skrócona do 10h

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: Suzuki Gladius 650 63kW

Kategoria B1

uprawnia do prowadzenia:

 • trójkołowego lub czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej nie przekraczającej 550 kg z wyjątkiem motocykla

Kurs prowadzony jest na nowo zakupionym aucie
marki BAJAJ Qute.

Minimalny wiek – 16 lat!

Kategoria B

uprawnia do prowadzenia:

 • pojazdu samochodowego o dopuszczalnej
  masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. wyżej, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t;
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. wyżej z przyczepą lekką;
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: Suzuki Swift 1.2 Hybrid

English Lessons - B1 & B

Do you have problem to learn driving in Polish? We can deal with it!
The entire course in English! Call us and find out more. 

Attend a training course for driving licence in categories B, B1 without communication problems

Price 2400 PLN

Kategoria B + E

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Szkolimy na zestawie który podstawiamy na egzamin w WORD:
Mitsubishi Grandis + przyczepa

Kategoria B w automacie

Pozwala na kierowanie pojazdami określonymi dla kategorii B – do prawo jazdy wpisywany jest kod ograniczeń „78”

Kod „78” oznacza, że możemy prowadzić pojazd wyposażony w automatyczną skrzynię biegów.

Szkolimy na aucie który podstawiamy na egzamin w WORD:
Mitsubishi Grandis

Kategoria C

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: DAF LF 260 FA 14t.

Kategoria C+E

uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym w kategorii C łącznie z przyczepą,
 • zespołem pojazdów określonych w kat. B+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. B,
 • zespołem pojazdów określonych w kat. D+E, pod warunkiem jednoczesnego posiadania prawa jazdy kat. D,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Szkolimy na identycznym zestawie jak na egzaminie w WORD:
MAN TGL 12.240 + przyczepa tandem

Kategoria D

uprawnia do kierowania:

 • autobusem,
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką,
 • pojazdami określonymi dla kat. AM;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, także z przyczepą lekką.

Szkolimy na autobusie który podstawiamy na egzamin  w WORD:
VOLVO B12B 9700 
wyposażonym w kamerę cofania oraz skrzynię automatyczną
Zdając na 'automacie’ możesz po egzaminie prowadzić również w manualu – patrz info na dole strony!

Kategoria T

uprawnia do prowadzenia:

 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
 • zespołem pojazdów, złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: Zetor 3320 + przyczepa typu tandem
Minimalny wiek – 16 lat!

Kwalifikacja + ADR

Kwalifikacja wstępna ( dawniej kurs na przewóz rzeczy lub przewóz osób ) to szkolenie dla kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kat. C lub D po 10 września 2009 r.

Organizujemy szkolenia kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i przyspieszonej

Badania psychologiczne dla kierowców na miejscu

Oferujemy Państwu realizację szkoleń dla kierowców wykonujących czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznych (ADR). Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie przez kierowcę 21 lat i posiadanie przynajmniej prawa jazdy kategorii B.

 

Ważna informacja

Nowelizacja przepisów odnośnie zdobywania uprawnień pozwala kierowcom posiadającym kat B bez kodu 78 (na skrzyni manualnej) zdobywać uprawnienia kat B+E, C, C+E, D na skrzyni manualnej lub automatycznej. W obu przypadkach, gdy posiadamy kat B na manualu nowe kategorie wpisywane są bez ograniczeń!

Popraw swój komfort na kursie i egzaminie, możesz szkolić się na skrzyni automatycznej dla kat B+E, C, C+E oraz D, prawo jazdy w ten sposób uzyskane i tak będzie bez ograniczenia.

Źródło – „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach” – Rozdział 6 -> § 30. 1 pkt 1d”

LINK DO ROZPORZĄDZENIA

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.