...

Kwalifikacje

Szkolenia dla kierowców zawodowych

Kwalifikacje - kogo dotyczy szkolenie ?

Obowiązek uczestniczenia w kursach kwalifikacji wstępnej, przyspieszonej, uzupełniającej i uzupełniającej przyspieszonej dotyczy wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy otrzymali prawo jazdy kat. D (autobus) po 10 września 2008 r. bądź kat. C (samochód ciężarowy) po 10 września 2009 r. i chcą wykonywać zawód kierowcy w transporcie osób oraz towarów.

W zależności od wieku kierowcy i wcześniej odbytych szkoleń osobę zainteresowaną kieruje się na odpowiedni rodzaj szkolenia celem przygotowania do egzaminu państwowego, po którego zaliczeniu otrzymuje się Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej i wpis do prawa jazdy.

Szkolenie okresowe - kogo dotyczy szkolenie ?

Szkolenie okresowe kierowców zawodowych zastąpiło wcześniejsze kursy na przewóz osób i przewóz rzeczy. Każdy kierowca zawodowy, chcący dalej wykonywać swój zawód jest obowiązany co 5 lat uczestniczyć w szkoleniu okresowym. Po ukończonym szkoleniu wydawane jest Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, umożliwiające uzyskanie odpowiedniego wpisu w prawie jazdy.

Szkoleń dla kierowców zawodowych jest kilka, dlatego na początek warto zapoznać się w jakim rodzaju szkolenia powinniśmy uczestniczyć. Na dole tej strony znajdziesz pełen wykres na podstawie którego łatwo określisz jakie szkolenie jest dla Ciebie niezbędne. W praktyce szkolenia okresowe kierowane są do dwóch grup kierowców:

Pierwsza grupa to osoby, które uprawnienia do prowadzenia pojazdów zdobyli przed wejściem w życie obecnych przepisów. W przypadku kat. D1, D data wydania po raz pierwszy uprawnień powinna być wcześniejsza niż 10 września 2008r, a dla kat. C1, C data wydania powinna być wcześniejsza niż 10 września 2009r.  Co ważne, NIE MA ZNACZENIA, czy kierowca pracował już wcześniej zawodowo lub czy kończył jakiekolwiek kursy. Jeżeli data wpisu w prawie jazdy przy odpowiedniej kategorii jest wcześniejsza niż podane powyżej wystarczy szkolenie okresowe.

Druga grupa kierowców to osoby, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej i muszą przedłużyć uprawnienia. Kurs kwalifikacyjny oraz badania są ważne maksymalnie 5 lat i po tym okresie trzeba przejść szkolenie okresowe, aby móc kontynuować pracę jako kierowca zawodowy.

Szczegółowy wymiar godzin poszczególnych szkoleń oraz cennik znajdziesz –>TUTAJ<–

Badania psychologiczne dla kierowców na miejscu – Zapraszamy
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.