...

Skontaktuj się z nami

Wyślij wiadomość

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej pojawiające się pytania dotyczące kursu wraz z odpowiedziami
  • Podpisanie umowy
  • Dostarczenie dokumentu PKK
  • Badania lekarskie – jeśli nie wiesz gdzie się udać – służymy poradą
  • W przypadku osób niepełnoletnich potrzebna jest zgoda rodzica lub prawnego opiekuna
  • Numer PKK – specjalny dokument, który wyrobisz w swoim wydziale komunikacji
  • Zajęcia teoretyczne prowadzone są na sali wykładowej przez wykładowcę lub ratownika medycznego w zależności od tematyki zajęć
  • Zajęcia praktyczne prowadzone są z indywidualnie wybranym instruktorem. Zajęcia praktyczne obejmują szereg zagadnień związanych z ruchem drogowym. Prowadzone są na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na temat czasu trwania kursu. Jest to zależne od rodzaju wybranej kategorii oraz od tempa przyswajania materiału przez kursanta. Instruktorzy starają się zapewnić optymalny czas prowadzenia zajęć, tak żeby w czasie kursu zdobyć maksimum umiejętności.

Znajdź nas

Lokalizacja

Chełm, ul. Lwowska 7A

Telefon

515 662 515 / 82 564 39 82

Adres e-mail

biuro@oskpluschelm.pl

Rachunek bankowy - PKO SA

19 1240 2223 1111 0010 6282 3127

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.