...

Cennik Kwalifikacje

 •  Cena: 800 zł
 • Ilość zajęć teoretycznych: 35h (1h-45min)
 • Ważność : 5 lat
  •  Cena: 3600 zł
  • Ilość zajęć teoretycznych: 260h (1h-45min)
  • Ilość zajęć praktycznych: 20h (1h-60min)

Jeśli nie wiesz jakiej kwalifikacji potrzebujesz otwórz  –==TEN LINK==–

  •  Cena: 2300 zł
  • Ilość zajęć teoretycznych: 130h (1h-45min)
  • Ilość zajęć praktycznych: 10h (1h-60min)

Jeśli nie wiesz jakiej kwalifikacji potrzebujesz otwórz  –==TEN LINK==–

  •  Cena: 2500 zł
  • Ilość zajęć teoretycznych: 130h (1h-45min)
  • Ilość zajęć praktycznych: 10h (1h-60min)

Jeśli nie wiesz jakiej kwalifikacji potrzebujesz otwórz  –==TEN LINK==–

  •  Cena: 800 zł
  • Ilość zajęć teoretycznych: 32,5h (1h-45min)
  • Ilość zajęć praktycznych: 2,5h (1h-60min)

Jeśli nie wiesz jakiej kwalifikacji potrzebujesz otwórz  –==TEN LINK==–

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.