USTAWA z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Art.101.
"Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia..." 

Kategoria AM

uprawnia do prowadzenia:

 • motorowerem, lekkim zaopatrzonym w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub z silnikiem elektrycznym o mocy nie większej niż 4 kW;
 • czterokołowcem, którego masa własna nie przekracza 350 kg;
Wymagany wiek:
13 lat i 9 miesięcy - kurs
14 lat - egzamin państwowy (wymagana pisemna zgoda rodzica)

Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: ZIPP X-RACE

Kategoria A1

uprawnia do prowadzenia:

 • motocykla o pojemności skokowej silnika przekraczającej 125 cm3 i mocy nie przekraczającej 11 kW
Wymagany wiek:
15 lat i 9 miesięcy - kurs
16 lat - egzamin państwowy (do rozpoczęcia kursu wymagana jest pisemna zgoda rodzica)

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: KTM 125 DUKE (posiada ABS)

Kategoria A2

uprawnia do prowadzenia:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej 0,2 kW/kg;
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW;
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
Wymagany wiek:
17 lat i 9 miesięcy
18 lat - egzamin państwowy

Jeśli posiadasz kat. A1 nie musisz odbywać wykładów.

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: Suzuki Gladius 650 (posiada ABS)

UWAGA! Osoby niskiego wzrostu mają możliwość jazdy na motocyklu (tj. Suzuki) fabrycznie obniżonego o 5 cm z opcją podstawienia na egzamin w WORD

Kategoria A

uprawnia do prowadzenia:

 • motocykla o pojemności skokowej silnika przekraczajacej 250 cm3 dwukołowym lub z bocznym wózkiem - wielośladowym;
 • mmotocykla z przyczepa motocyklowa o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
Wymagany wiek:
23 lata i 9 miesięcy
lub 20 lat, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A2 od co najmniej 2 lat

Osoby, które posiadają kat. A1 lub A2 są zwolnione z egzaminu teoretycznego oraz liczba zajęć praktycznych zostaje skrócona do 10h

Szkolimy na identycznym motocyklu jak na egzaminie w WORD: Suzuki Gladius 650 (posiada ABS)

UWAGA! Osoby niskiego wzrostu mają możliwość jazdy na motocyklu (tj. Suzuki) fabrycznie obniżonego o 5 cm z opcją podstawienia na egzamin w WORD

Kategoria B1

uprawnia do prowadzenia:

 • trójkołowego lub czterokołowego pojazdu samochodowego o masie własnej nie przekraczającej 550 kg z wyjątkiem motocykla.

Osoba posiadająca prawo jazdy kat. B1 może bez opieki osoby dorosłej prowadzić samochód!

Wymagany wiek:
15 lat i 9 miesięcy - kurs;
16 lat - egzamin państwowy (do rozpoczęcia kursu wymagana jest pisemna zgoda rodzica)

Kurs prowadzony jest na nowo zakupionym aucie marki Microcar MC1 Dynamic.

Kategoria B

uprawnia do prowadzenia:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla;
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t;
 • pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką;
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących;
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
Wymagany wiek:
17 lat i 9 miesięcy - kurs;
18 lat - egzamin państwowy

Szkolimy na identycznym pojeździe jak na egzaminie w WORD: Suzuki Swift

0414674
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wizyty
44
83
198
226084
1594
1856
414674

Your IP: 3.238.184.78
2020-11-24 14:14