Wynajem placu manewrowego w WORD

Od września istnieje możliwość wynajęcia placu manewrowego w WORD dla osób, które chcą się przeszkolić przed egzaminem praktycznym.

Plac manewrowy udostępniany jest odpłatnie. Opłata wynosi:

 • 30 zł za każde rozpoczęte 30 min jazdy dla kat. „B” pojazdem OSK pod nadzorem instruktora nauki jazdy
 • 40 zł za każde rozpoczęte 30 min jazdy dla kat. „A” pojazdem OSK pod nadzorem instruktora nauki jazdy


Osoby zainteresowane powinni wypełnić formularz, uiścić opłatę (na konto WORD lub w punkcie kasowym na terenie WORD) oraz ustalić termin najmu placu manewrowego w Dziale BRD i Szkoleń WORD.

Regulamin

Zapraszamy wszystkich, którym brakuje czasu na Kurs VIP

Kurs VIP - to forma kursu indywidualnego, dedykowana dla naszych najbardziej wymagających Klientów. Gwarantujemy elastyczne godziny oraz program całkowicie dostosowany do wymagań i potrzeb kursanta.

Zalety kursu:

 • sam wybierasz termin spotkań;
 • zajęcia teoretyczne odbywają się w Twoim domu;
 • na zajęcia praktyczne instruktor przyjedzie po Ciebie do domu, jak i odwiezie;

Cena: od 2 000 zł (ustalana indywidualnie)

Uwaga!!!

Jesteśmy jako jedyny OSK w Chełmie który szkoli na identycznych motocyklach jak na egzaminie państwowym w WORD, tj.:

 

SUZUKI GLADIUS

KTM 125 DUKE

ZIPP X-Race (skrzynia biegów manualna)

oraz Kymco Agility (automat)

 

Nasz instruktor nauki jazdy to instruktor techniki jazdy z wieloletnim doświadczeniem

Serdecznie zapraszamy !!!

 

Wszystkich chętnych zapraszamy na kurs prawa jazdy kat. B1. 

W cenie kursu dostajesz:

 • 30 godzin jazdy
 • 30 godzin teorii
 • materiały szkoleniowe
 • podstawienie pojazdu na egzamin
 • bezstresowa naukę
 • oraz najważniejsze - bezpieczeństwo i profesjonalne szkolenie!!!!

Kurs prowadzony jest na nowo zakupionym aucie marki Microcar MC1 Dynamic. Posiadanie prawa jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania trójkołwoym lub czterokołowym pojazdem o masie własnej nieprzekraczajacej 550kg. Majac 15lat i 9miesięcy możesz rozpoczać kurs prawa jazdy kat. B1-wystarczy tylko pisemna zgoda rodzica na rozpoczęcie kursu. W przypadku, gdy chcesz uzyskać kategorię B, a posiadasz już kategorię B1 - nie musisz po raz kolejny przechodzić zajęć teoretycznych. Wtedy obowiazuja Cię tylko zajęcia praktyczne  czyli 20 h jazdy.

Z dniem 19 stycznia egzaminy na prawo jazdy zdrożeja. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu cena za egzaminy zdrożeje o ok. 26%.

Obecna cena za egzamin teoretyczny kat. B to 22zł, po podwyżce obowiazywać będzie kwota 30zł. Jeżeli chodzi o egzamin praktyczny to do 19 stycznia płacimy kwotę 112zł, po podwyżce koszt egzaminu praktycznego wyniesie 140zł.

W przypadku kategorii A cena wzrośnie ze 162 zł do kwoty 210zł.

"Proponowana podwyżka zwiazana jest z wysokościa nakładów jakie ponosza Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego w zwiazku z organizacja poszczególnych egzaminów między innymi wzrost kosztów paliwa" - pisza urzędnicy.

 

Warunki i tryb przeprowadzania części teoretycznej egzaminu państwowego

§ 19.

1. Część teoretyczna egzaminu państwowego jest przeprowadzana:
1) w formie określonej w art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego ośrodka egzamino­wania, przy użyciu pytań składających się ze scenariuszy, wizualizacji i opisów;
2) w sali, o której mowa w § 3 pkt 1 lit. d.

2. Część teoretyczną egzaminu państwowego przeprowadza się dla nie więcej niż 20 osób egzaminowanych jednocześnie.


3. Część teoretyczna egzaminu państwowego polega na wskazaniu przy użyciu urządzenia egzaminacyjnego prawidłowej odpowiedzi na pytania wybierane losowo w czasie rzeczywistym. Pytania stanowią realizację scenariusza przez zasto­sowanie odpowiedniej wizualizacji i opisu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zapisanych w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym ośrodka egzaminowania.Dziennik Ustaw – 9 – Poz. 995


4. Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje:
1) 20 pytań z wiedzy podstawowej, w tym:
a) 10 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 6 pytań o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 4 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego;
2) 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, w tym:
a) 6 pytań o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 4 pytania o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 2 pytania o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.

5. Każde pytanie zawiera:
1) jedną prawidłową odpowiedź;
2) przypisaną liczbę punktów za udzielenie prawidłowej odpowiedzi, o następującej wartości:
a) 3 punkty – pytanie o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
b) 2 punkty – pytanie o średnim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
c) 1 punkt – pytanie o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego.


6. Udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie polega na:
1) wyborze z dwóch zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych wyrazami „TAK” albo „NIE” jednej odpowiedzi – doty­czy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 1; na przeczytanie treści pytania osoba egzaminowana ma 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi ma 15 sekund;
2) wyborze z trzech zaproponowanych odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C jednej odpowiedzi – dotyczy pytań, o których mowa w ust. 4 pkt 2; na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi osoba egzaminowana ma 50 sekund.

7. Osoba egzaminowana może poprawiać udzielone odpowiedzi do momentu zatwierdzenia udzielonej odpowiedzi przez przejście do następnego pytania lub do momentu upływu czasu przewidzianego na udzielenie odpowiedzi. Niewska­zanie żadnej odpowiedzi jest równoznaczne z udzieleniem niewłaściwej odpowiedzi na zadane pytanie i otrzymaniem 0 punktów.

8. Suma punktów możliwych do uzyskania z części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 74.

9. Osoba egzaminowana uzyskuje pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego w przypadku uzyskania co najmniej 68 punktów.

10. Czas trwania części teoretycznej egzaminu państwowego wynosi 25 minut

Treść została zaczerpnięta z Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13.07.2012, w sprawie egzaminowania osób ubiegajacych się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

OSK Plus nawiązał współpracę z Centrum Nauki i Biznesu Żak

Słuchacze CNiB Żak mają zniżkę w postaci 100zł na kurs prawa jazdy kat. B i 2 godz. gratis:)

Serdecznie zapraszamy

Otrzymaliśmy akredytację oświatową od Lubelskiego Kuratora Oświaty.


W dniu 5-09-2011 r. otrzymaliśmy certyfikat jakości ISO 9001:2008 w zakresie usług szkoleniowych dla kandydatów na kierowców oraz kierowców na kategorię A1, A , B1, B.

0414674
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wizyty
44
83
198
226084
1594
1856
414674

Your IP: 3.238.184.78
2020-11-24 14:47